​Søknadane til årets kunstnaropphald er behandla og vi har innvilda 16 prosjekt plass på Seanse i juni.

 

 

 

PRESSEMELDING – Volda 26.03.2015

 

16 kunstprosjekt er innvilget kunstneropphold ved Seanse i Volda!

 

Seanse – senter for kunstproduksjon fikk rekordmange søkere i år, og nye produksjoner rettet mot barn og unge innen sjangrene teater, dans, musikk, visuell kunst og litteratur har fått plass 8-19.juni 2015.

 

Kunstnerne får tid, rom og støtte til utvikling av sine prosjekter hos Seanse.
– Vi fikk i alt 33 søknader hvorav 16 av prosjektene har fått tildelt opphold hos Seanse. Nå gleder vi oss til å møte alle 46 kunstnere i Volda i juni, sier senterleder Marit Ulvund.

 

Seanses hovedvirksomhet er å støtte produksjon av kunst for og med barn og unge, og siden starten 2004 har Seanse hatt mer enn hundre produksjoner fra alle kunstsjangre, landsdeler og mange land på kunstneropphold. Seanse dekker reise og opphold, samt honorar for kunstnere under oppholdet, og det gis kunst- og barnefaglig veiledning fra Seanses lederteam i Volda.

 

 

– Kvaliteten på søknadene vi fikk i år var svært høy, og mange av søknadene gjaldt tverrkunstneriske prosjekt. Vi opplever det som positivt at vi også har søkere fra land utenfor Norge, og det vil være både amerikanske, franske, skandinaviske, islandske og italienske deltagere på årets kunstneropphold. Dette vil være med på å gi oppholdet bredde og kvalitet. Det kollegiale samværet og veiledningen kunstnerne imellom er av stor verdi for de gruppene som er på kunstneropphold i Volda. Dette ser vi av evalueringene de gir etter endt opphold, sier et entusiastisk team med Marit Ulvund , Karstein Solli og Rita Slotterøy hos Seanse.

 

Mer om hva kunstnerne synes om å arbeide i Volda finnes i Telemarkforskning evalueringsrapport om Seanse https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?merket=3&r_ID=2172

 

 

Om du gikk glipp av årets søknadsrunde vil Seanse utlyse nye opphold. Følg med på websiden www.seanse.no

 

Kontaktpersoner:

Karstein Solli – 90595459

Marit Ulvund – 70075365/93069526

 

 

 

 

 

Hopp til verktøylinje