Om BKMR

Biletkunstnarane i Møre og Romsdal (BKMR) er ein fagorganisasjon for profesjonelle biletkunstarar som anten er busett i, eller er nært knytt til Møre og Romsdal. BKMR sitt formål er å ivareta biletkunstnarane sine faglege, økonomiske og sosiale interesser i Møre og Romsdal.

Vår organisasjon ligg under paraplyorganisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK). Det er i Noreg i dag 14 distriktsorganisasjonar og 6 grunnorganisasjonar (sortert etter fagfelt) under NBK. BKMR vart etablert i 1931 og er i lag med tre andre distriktsorganisasjonar dei eldste under NBK.

BKMR har ca 70 medlemmar og vert styrt av Styret med sine tre medlemmar. Vi har ingen administrasjon men styrets leiar er kontaktpersonen for BKMR.

BKMR eig i lag med Norske kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM) Kunstsenteret Møre og Romsdal.

BKMR Styret

Styreleiar: Simon Wågsholm (91862466)
Nestleiar: Jon Arne Mogstad
Kasserar:  Marit Akselen
1. vara:
2. vara:

Årsmøte 2017

BKMR årsmøte 2017

årsmøteinnkalling 2017

Årsmøte 2016

Referat BKMR Årsmøte 2016

årsmøteinnkalling 2016

BKMR årsmøte 2016

Årsmøte 2015

årsmøteinnkalling 2015

Bkmr årsmøte 2015

referat BKMR årsmøte 2015

 

Årsmøte 2014

BKMR årsmøte 2014

Årsmøteinnkalling 2014

VedtekterBKMR 2014

Liste over verv 2013-2014

Referat BKMR Årsmøte 2014 VEDLEGG SAK 12 VAL

 

Årsmøte 2013

BKMR_Årsmøte_2013

Referatårsmøte BKMR2013-1

Hopp til verktøylinje