BROWSING BEAUTY: ÅPNING FREDAG 16.1. 2015 KL 19:00

Browsing Beauty, Sigi Torinus og Andrea Sunder Plasmann.

Andrea Sunder-Plassmann (DE) og Sigi Torinus (US) kommer til Ålesund med dette internasjonale multimedia – prosjektet som tar for seg skjønnhet.

Med modernismens gjennombrudd i kunsten ble vektleggingen av skjønnhet skjøvet i bakgrunnen. Gjennom multimedia-prosjektetBrowsing Beauty vil Andrea Sunder-Plassmann (DE) og Sigi Torinus (US) endre på dette. De ønsker å rette fokus på skjønnheten som en grunnleggende drivkraft i livet ved å undersøke dens flyktige og tilfeldige karakter, i stadig endring i tid og rom. Browsing Beauty utforsker de uventede relasjonene og dialogene som oppstår i møtet mellom kjente og ukjente oppfatninger av skjønnhet. Hver utstilling er unik, med et særegent stedsspesifikt tema for hvert nytt visningssted. Browsing Beauty ble første gang vist i Australia, og har siden blitt gjennomført ulike steder verden over.

Utstillingen vises fra 16. januar til 1. mars 2015

Kurator: Tove Lande

Hopp til verktøylinje