#kunstneroppropet! Torsdag 26 oktober 2017

Norske Billedkunstnere

Bli med på #kunstneroppropet!

Norske Billedkunstnere –

 

Kjære representanter for fag- og distriktsorganisasjoner,

Torsdag 26. oktober klokken 15.00 blir det markering foran Stortinget, der alle er invitert og velkomne til å vise at de ønsker å styrke kunstnerøkonomien for dagens og fremtidens kunstnere.  Vi markerer med «Skrik»-masker etter Edvard Munchs maleri og politikere er invitert til å holde appeller. Det vil også holdes markeringer over hele landet – så følg med der du bor.

Sosiale medier:

Du kan bli med gjennom å poste #kunstneroppropet og endre profilbilde til «Skrik» på Facebook – følg denne linken: http://fboverlays.com/pages/kunstneroppropet

Til den litt mer kreative tilbyr vi:

Klipp ut og fargelegg en Skrik-maske, ta bilde/video og post under #kunstneroppropet på sosiale medier. Du finner masken vedlagt som pdf-fil.

For de som ønsker ennå en ekstra utfordring:

Mens du har på masken: Spill, dans, les, mal, tegn, oversett, skriv, fotografer, fremfør, komponer, illustrer, film, animer, dikt, form – på alle måter vis at kunst betyr noe for deg. Del på sosiale medier med #kunstneroppropet.

Facebookevent: http://bit.ly/2yEB1Le

Bakgrunnen for oppropet:

Kort tid etter at kulturministeren og utenriksministeren holdt festtaler og solte seg i glansen av norske kunstnere som har utmerket seg internasjonalt – fulgte de opp med å nærmest tømme statsbudsjettet for finansieringsmidler til kunstnernes internasjonalisering.

Regjeringen har snakket i fire år om en frihetsreform, om maktspredning og vært opptatt av at kunstnerne skal tjene mer i sin næring. Stikk i strid med deres egen politikk kuttes igjen finansieringen kunstnerne har for å møte et publikum utenlands og utvide sitt marked.

En utredning av kunstnerøkonomien – gjort på bestilling av Solberg-regjeringen – viste at de kunstneriske inntektene gikk ned 15 % mens inntektene til resten av befolkningen økte med 23 % mellom 2006 og 2013. For et allerede lavt inntektsnivå er utviklingen kritisk for kunstnerne.

Skal det skapes kunst i Norge, må kunstnerøkonomien prioriteres. Skal vi få et mangfold av kunstuttrykk, må vi ha en bredde – det gjelder for kunsten såvel som i idretten. Kunstnere i Norge tar nå en uforholdsmessig stor økonomisk risiko ved å satse innen sitt felt. Ønsker vi virkelig at det å skape eller utøve kunst skal forbeholdes de med en privilegert bakgrunn?

Vi vet ikke hvem som på sikt går inn i kunsthistorien. Selv kunstnere som har skapt noen av våre mest folkekjære nasjonalskatter, trengte tid til å modnes før de fikk sin plass i kulturarven. For eksempel var det avgjørende for Edvard Munch at han fikk både arbeids- og reisestipend, slik at han kunne arbeide og gjøre dette kjent internasjonalt.

Kunstnerstipendene gir frihet til å skape kunst som ikke må følge kortsiktige markedsinteresser. Regjeringen har nå hatt to statsbudsjett på seg til å følge opp en treårig lønnsreform for stipendene, men har valgt å ignorere innspillene fra et samlet kunstfelt. Reformen skal kompensere for en realnedgang i inntekt gjennom flere tiår og vil løfte stipendene opp til 50 prosent av en gjennomsnittlig heltidsinntekt.

Regjeringen svekker kunstnerøkonomien ytterligere ved å avspise Kulturfondet i Norsk kulturråd med knapt en prisjustering. I fjor var bevilgningen fryst, så i realiteten går det nå mindre penger til den frie delen av kulturlivet.

Da Munch fikk stille ut verket ”Syk pike” på Høstutstillingen 1886, var det fordi kunsten ble vurdert av en kunstneroppnevnt jury. Fagfellevurdering – kunstnernes rett til å vurdere andre kunstnere – har vi praktisert med i alle år siden. Nå vil regjeringen frata kunstnerne retten til selv å oppnevne de som skal vurdere søknadene til kunstnerstipend. I dag er det kunstner-organisasjonenes 29 000 medlemmer som gjennom demokratiske valg velger egne stipendkomiteer. Nå vil regjeringen overføre denne makten til et utvalg på fem personer. Dette er maktkonsentrasjon og ikke maktspredning!

Det holder ikke at det ble skapt kunst i Norge for hundre år siden. Kunstnerne krever bedre rammebetingelser som gjør det mulig å skape nye verk og utøve kunst, nå og i framtida.

Støtt opp om kunstnernes fire krav for en bedre kunstnerøkonomi:

1. Fullføre treårig lønnsreform for kunstnerstipendene 

2. Oppnevningsretten til stipendkomiteene skal ligge hos kunstnerne selv

3. Generell styrking av Norsk Kulturfond

4. Tilbakeføring av kutt til internasjonalt kulturfremme

Bak oppropet står Kunstnernettverket, som består av:

Norske Billedkunstnere

Norske Kunsthåndverkere

Forbundet Frie Fotografer

Grafill

Den norske Forfatterforening

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Dramatikerforbundet

Norsk Oversetterforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

MFO, Musikernes fellesorganisasjon

Artistorganisasjonen GramArt

Norsk Komponistforening

NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Sceneinstruktørforening

Norske Scenografer

Norske Dansekunstnere

Norsk Filmforbund

Norske Filmregissører

NAViO – Norsk audiovisuell oversetterforening

For henvendelser eller kampanjemateriell, ta gjerne kontakt med:

Hilde Tørdal: 90 66 10 74

Styreleder i Norske Billedkunstnere og medlem av AU i Kunstnernettverket

Anders Hovind: 23 06 83 10 eller 970 02 768

Nestleder i MFO og leder av AU i Kunstnernettverket

Relatert materiale

Dokumenter

“Skrik”-maske 

Vi markerer #kunstneroppropet med “Skrik”-masker.

Om Norske Billedkunstnere

Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes fagforening og interesseorganisasjon.

Besøk nyhetsrommet »

Norske Billedkunstnere har identifisert deg som en interessent av denne informasjonen. Ønsker du ikke lenger ta imot informasjon fra Norske Billedkunstnere , trykk på linken nedenfor for å avregistrere.

Avregistrer deg fra Norske Billedkunstnere sine nyhetsutsendelser

Hopp til verktøylinje