Minner om at søknadsfristen er utsatt til 1 oktober

Tilskot til profesjonelle kunst- og kulturprosjekt

Tilskot til profesjonelle kunst- og kulturprosjekt.

Søknadsfrist: 1.oktober

Formål

Stimulere til auka kunst- og kulturproduksjon i Møre og Romsdal, og styrke rammevilkåra for profesjonelle kunstnarar innan alle uttrykk.

Kven kan søke?

Søkarar kan vere profesjonelle kunstnarar, organisasjonar og miljø i Møre og Romsdal som gjer kunst- og kulturprosjekt av høg kvalitet tilgjengeleg for flest mogleg.

Ordninga er open for alle kunstuttrykk og sjangrar.

Søknadsfrist

1.september

Søknadsbehandling

Svar blir sendt til søkarar via e-post.

Korleis søker ein?

Elektronisk søknadsskjema skal nyttast. Dette vil bli lagt ut her i løpet av kort tid.

Hopp til verktøylinje