MØRE OG ROMSDAL kunstnarstipend

 

Gratulere til dei to dyktige medlemmer som mottok Møre og Romsdal Kunstnarstipend 2017
Gratulere til:
Marit Akselen- 
Ivan Dujmusic- 
-Kunstnarstipenda skal gje kunstnarar høve til å fordjupe seg i større prosjekt, seier leiar i Kultur- og folkehelseutvalet Marit Nerås Krogsæter. Ho er glad for at arbeidsstipendet på 200 000 kroner er blitt ein del av dei nye statuttane. Dette gir kunstnarar større økonomisk handlingsrom og ro til å utvikle kunsten sin.
sjå meir om dette på : https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/Nyheiter/Sju-kunstnarar-i-fylket-faar-stipend

Hopp til verktøylinje