MRK Utstillingsåpning torsdag 15. januar klokka 19.

Lillian Tørlen “In the Wake of Standing Still”

Publisert 12-01-2015Årets første utstilling på Møre og Romsdal kunstsenter er en utstilling der vår oppfatning av rommet utfordres.

Lillian Tørlen tar utgangspunkt i våre fysiske omgivelser i sine arbeider, og jobber stedsspesifikt. Ved å endre de fysiske omgivelsene lar hun publikum møte en ny romlig virkelighet i skjæringspunktet mellom skulptur og arkitektur.
I stedet for å bringe objekter inn i rommet er Tørlens verk sterkt tilstede på en måte som kan speile våre egne følelser. Publikum blir grepet av selve rommet, og verket kan ses som ikke bare en fysisk tilstedeværelse, men også en manifestasjon av en indre tilstand.  I møte med Tørlens verk åpnes det for refleksjon rundt hvordan vi forholder oss til den fysiske virkeligheten vi er en del av. Det er sjelden vi stiller spørsmål ved våre vante omgivelser, men i utstillingen ”In the Wake of Standing Still” utfordres tryggheten ved de fire veggene som normalt omgir oss. Tørlens installasjoner åpner for undringen, og bringer i seg selv flere spørsmål enn svar. Nettopp der ligger deres fascinasjonskraft.
«Mange av verkene mine har hatt sitt utgangspunkt i en interesse for de ofte utviskede skillelinjene mellom det kunstige og det naturlige. Gjennom fiktive endringsstrukturer ønsker jeg å gi inntrykk av noe autonomt og ukontrollerbart i våre menneskeskapte – og styrte – bylandskap og konstruksjoner.»
 
 
Lillian Tørlen kommer fra Ålesund og har gått på Ålesund kunstskole. Hun har en bachelorgrad fra Central St. Martin’s College of Art & Design i London og en mastergrad fra Kunsthøyskolen i Oslo, hvor hun gikk ut i 2011. Hun har tidligere deltatt på Third European Triennale for Ceramics and Glass, og stilt ut ved KODE i Bergen. Dette er hennes første separatutstilling i Møre og Romsdal.

Hopp til verktøylinje