nominering av kandidatar til NBK stipendkomite og Den Nasjonale Jury.

Hei alle saman- håper dere har ein fin sommar

Minnet dere på at 16 august er frist for nominering av kandidatar til NBK stipendkomite og Den Nasjonale Jury.
sjå vedlagt skriv.
Det blei på NBK sitt landsmøtet endra på instruksane på fleirtallsvalget – slik at det no blir sett sammen 3 forslag av av nominasjonskomiteen – som blir stemt over i sin heilheit. Det er derfor veldig viktigt at vi får meldt inn kandidatar.
Ein kan nominere kandidatar sjølv eller gjennom sin grunnorganisasjon. Meld gjerne deres interesse inn til oss i styret i BKMR.
Med helsing fra
Karin Augusta Nogva
styreleiar i BKMR
Til NBKs grunnorganisasjoner 29_6-17-2

Hopp til verktøylinje