SEANSE, senter for kunstproduksjon lyser ut midlar til 3 kunstprogram

SEANSE, senter for kunstproduksjon lyser ut midlar  til 3 kunstprogram på inntil 260 000kr per prosjekt.  Søknadsfristen er 25. mai.

IMG_4507 for nett

28.04.2015 / 

SEANSES KUNSTPROGRAM 2015 – utlysning av støtte til 3 kunstprogram

Seanse lyser ut 3 stipend til langsiktige kunstprogram i en samfunnsinstitusjon eller bedrift. Søknadsfrist 25.mai.

Målet med Seanses Kunstprogram 2015 er å utvikle kunnskap og erfaring om langvarige kunstprogram i en norsk kontekst. Basert på våre langvarige studier av Teaching artist arbeid i USA og lignende praksiser i Norge definerer vi et kunstprogram som bestående av en eller flere kunstnerlærere, et kreativt partnerskap og et kunstprogram. 

 En kunstnerlærer (teaching artist) er en profesjonell kunstner med kompetanse til å arbeide i og gjennom kunst i en samfunnsinstitusjon eller bedrift. En kunstnerlærer har kompetanse til utvikle kunstprogram med ulike mål for utvikling og læring, og ikke minst evne til engasjere ulike typer deltakere i kunstpraksis og kunstproduksjon.

Et kreativt partnerskap er et samarbeid som involverer en eller flere institusjoner/bedrifter og kunstnerlærer. Det kan være et partnerskap mellom skole/kunstinstitusjon/kunstnerlærer(e), eller barnehage/kulturskole/kunstnerlærer, eller kunstnerlærer(e) i direkte samarbeid med en institusjon eller bedrift. Dette betyr at kunstnerlæreren arbeider tett sammen med staben ved den aktuelle institusjonen både i planlegging, utvikling og gjennomføring av kunstprogrammene.

Et kunstprogram kan vare i dager, uker, et semester, eller et helt skoleår. Tilstedeværelsen i institusjonen kan være 1-3 timer over mange uker, eller i større bolker.

Med et langvarig kunstprogram mener vi et program som varer over minimum et halvt år, gjerne helt år. Deltakerne får ta del i kunstpraksis og estetiske læreprosesser, og programmene kan ha både kunstfaglige mål og/eller læremål tilknyttet andre fag som hovedfokus.

Forutsetning for støtte gjennom Seanse Kunstprogram 2015 er at kunstprogrammet involverer en eller flere kunstnerlærere i partnerskap med en samfunnsinstitusjon eller bedrift. Det er en fordel for søknaden om det er inngått en intensjonsavtale med denne institusjonen eller bedriften.

Støtten vil være på inntil 260 000kr per prosjekt

Bare i særlige tilfeller vil vi vurdere støtte til prosjekt med mer enn to kunstnere. I tillegg vil en få dekket reise og opphold på tre fellessamlinger for de prosjektene som blir valgt. Det er planlagt et avgrenset følgeforskings prosjekt tilknyttet de valgte kunstprogrammene, og videreformidling av erfaringer vi gjør oss gjennom denne satsingen.

Søknaden skal inneholde

  • Skisse til kunstprogram med framdriftsplan og forslag til partnerskap (gjerne avtalt). Beskriv mål for kunstprogrammet, kunstpraksis/metoder, deltakere og tidsplan.
  • Budsjett og finansieringsplan
  • CV for ansvarlige kunstnere

Søknadsfrist 25.mai – svar på søknad kan forventes 5. juni.

Se hele utlysningen her: Utlysning-SeansesKunstprogram2015-16

For mer informasjon kontakt:

Rita Slotterøy rita.slotteroy@hivolda.no eller Marit Ulvund mu@hivolda.no

 

 

 

http://seanse.no/2015/04/seanses-kunstprogram-2015-utlysning-av-stotte-til-3-kunstprogram/

Hopp til verktøylinje