Søk Møre og Romsdal fylke sitt kunstnarstipend

No er søkeportalen open til å søke Møre og Romsdal Fylke sitt kunstnarstipend

Sjå nettside

https://mrfylke.no/Tenesteomraade/Kultur/OEkonomisk-stoette/Kulturformidling/Kunstnarstipend

 

Hopp til verktøylinje