Til medlemmene og NBKs tillitsvalgte i utvalg og komiteer.

Til medlemmene og NBKs tillitsvalgte i utvalg og komiteer.


Vi har registrert at det er diskusjoner på sosiale medier om den nye valgordningen og nominasjonsutvalgets utvidede mandat. 


Denne ordningen ble vedtatt med stort flertall av grunnorganisasjonenes tillitsvalgte på NBKs Landsmøte i 2017. Intensjonen var å sikre at interne og eksterne retningslinjer blir fulgt i sammensetningen av Stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury. Noe den ordningen vi gikk bort fra ikke gjorde. Det var også et uttalt ønske på Landsmøtet å etablere en ordning som stimulerte til økt valgdeltagelse.

 

Nominasjonsutvalget har vår fulle tillit i arbeidet de har gjort med innstillingene til Stipendkomiteen og den Nasjonale Jury og vi takker de for den innsatsen som er lagt ned i arbeidet. Vi har også tillitt til at den Stipendkomiteen og Den Nasjonale Jury som blir valgt av NBKs medlemmer i flertallsvalget gjør sin fagfellevurdering uhildet og etter retningslinjene som er nedfelt. 

 

Vi oppfordrer de som ikke ser verdien i den nye ordningen å benytte seg av sin demokratiske rett og arbeide for at den grunnorganisasjonen de tilhører sender inn et endringsforslag til Landsmøtet i 2019. 

Vi ser frem til en evaluering av ordningen og ønsker velkommen eventuelle forslag om hvordan den kan forbedres.

 

Mvh.

Bildende Kunstneres Forening Hordaland BKFH                     Tegnerforbundet TF

Bildende Kunstneres Forening Rogaland BKFR                        Norske Grafikere NG

Billedkunstnarane i Sogn og Fjordane BKSF                              Norske Tekstilkunstnere NTK

Biletkunstnarane i Møre og Romsdal BKMR                              Norsk Billedhoggerforening NBF

Billedkunstnerne i Telemark BIT                                                   Norske Billedkunstnere – Agder NBK-A

Buskerud Bildende Kunstnere BBK                                             Østfold Bildende Kunstnere ØBK

Bildende Kunstnere Hedmark BKH                                             Nordnorske Billedkunstnere NNBK

Trøndelag Bildende Kunstnere TBK                                             Vestfold Bildende Kunstnere VBK

Hopp til verktøylinje